What is Foam?

โฟม คืออะไร

โฟม คืออะไร

โฟม คือเม็ดพลาสติกที่ทำให้ฟู หรือทำให้ขยายตัวขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น โฟมพลาสติก ฟองน้ำ กล่องโฟมใส่อาหาร โฟมแผ่น เม็ดโฟม แต่โฟมนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท Expandable Polystyrene : EPS (โฟมแพคสินค้าวัสดุอื่นๆ ทั่วไป) และ Polystyrene Paper : PS (ใช้ทำถาด กล่อง หรือบรรจุอาหาร)

1.โฟม EPS คือ โฟม PS ที่ใช้ ก๊าซPentane(C5H12)ทำให้ ขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนจาก ไอน้ำ(Steam)ก็จะกลายเป็นเม็ดโฟม ขาวๆ จากนั้นจึงนำไป ขึ้นรูป ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 1.1 อัดขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆ ตามลักษณะแม่พิมพ์ที่ทำ 1.2 อัดขึ้นรูปเป็นก้อนสี่เหลี่ยม

2. โฟม PSP คือ โฟม PS เมื่อเม็ดพลาสติก PS ผ่านสกรูความร้อนก็จะหลอมตัว ขณะที่จะออกก็จะถูกฉีดก๊าซ Butane(C4H10) เข้าไปทำให้เกิดการขยายตัวประมาณ20เท่าฉีดออกมาเป็นแผ่นแล้วม้วนเข้าคล้ายม้วนกระดาษ จากนั้นก็จะนำไปขึ้นรูป เป็นกล่องใส่อาหารหรือถาด

***ก๊าซPentane(C5H12)ซึ่งเป็นตระกูล เดียวกับก๊าซหุงต้ม หรือ Butane (C4H10)

โฟม,โฟมเม็ด,เม็ดโฟม,โฟม EPS
โฟม,โฟมกับสิ่งแวดล้อม,ธรรมชาติ