โฟม จำเป็นกว่าที่คิด

โฟม คือ พลาสติคที่ขยายตัว โดยมีการขยายตัวตั้งแต่ 20-60 เท่า พลาสติคเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ดังนั้นตราบใดที่มนุษย์ยังใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติอยู่ เราก็ยังมีทั้งพลาสติคและโฟมให้ใช้กันต่อไป โฟมถูกแบ่งตามลักษณะที่ได้จากกระบวนการผลิตที่ต่างกัน

โฟม,โฟมแปลงปลูกผัก,โฟมงานเกษตร, แปลงปลูกพืชไฮโดรโปรนิส์
เม็ดโฟม, สินค้าโฟม EPS

ชนิดที่สองเนื้อโฟมเป็นเนื้อเดียวไม่เป็นเม็ด คือแบบเซลล์เปิด (Opened cell) เช่น ฟองน้ำ หรือ ยูรีเทนโฟม (Polyurethane ; PU) นอกจากนั้นในปัจจุบันมีการนำ PLA (Poly lactic acid) ซึ่งทำมาจากแป้งที่ได้จากพืชธรรมชาติมาทำเป็นโฟมที่ย่อยสลายได้แล้ว แต่เนื่องจากมีราคาแพงจึงมักใช้กับผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร

ชนิดแรกเนื้อโฟมเป็นเม็ด ๆ ผสานกัน คือแบบเซลล์ปิด (Closed cell) เช่นโฟมแผ่นที่ขายตามร้านเครื่องเขียน พลาสติกที่ใช้ทำโฟมเซลล์ปิดมากที่สุดคือ PS ( Polystyrene) ใช้ในงาน กล่องโฟมใส่น้ำแข็ง โฟมแผ่น โฟมใส้ในหมวกกันน็อก เพื่อรักษาชีวิต โฟมฉนวนใช้ในการทำผนังห้องเย็น และใช้ในการก่อสร้างเพื่อประหยัดพลังงาน ส่วนพลาสติคที่ใช้รองลงมาก็คือ PE (Polyethylene) และ PP (Polypropylene) นิยมใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนในรถยนต์

รูปภาพจากเว็บไซต์ http://www.foam-expo.com