โฟมเม็ด

โฟมเม็ด คือ เม็ดพลาสติกที่ทำให้ฟู โดยใช้ก๊าซ Pentane (C5H12) ทำให้ ขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนจาก ไอน้ำ(Steam) ก็จะกลายเป็นเม็ดโฟม ขาวๆ และถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งงานตกแต่ง งานก่อสร้าง ทั้งนี้สินค้าที่ผลิตหรือ มีส่วนผสมของ โฟมเม็ด ที่ผลิตจาก โฟม EPS จะมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการคลายความร้อน เนื่องจากสินค้าจากโฟม EPS นี้ มีฉนวนกันความร้อน เพราะมีการเก็บอากาศไว้ภายในเม็ดโฟม ทำให้ช่วยประหยัดพลังงาน และยังช่วยลดต้นทุน เมื่อนำไปเป็นส่วนผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อก่อสร้าง และงานอื่นๆ

โฟมเม็ด  มักเป็นส่วนของวัตถุดิบในงานต่างๆ อาทิ งานเฟอร์นิเจอร์ เช่น เบาะเม็ดบีท หมอนรองคอ งานก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง พร้อมเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับอาคาร บ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ก่อสร้างขึ้นโดยมีส่วนผสมของ เม็ดโฟม

 ตัวเลือกสินค้า 

รายละเอียดสินค้า

โฟมเม็ด มีความหนาแน่นภายในที่แตกต่างกันตามขนาด เนื่องจากอากาศภายในตัวเม็ด, ปริมาณกระบวนการผลิตไม่เท่ากัน จึงได้ เม็ดโฟม ในขนาดที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณสมบัติในเรื่องความหนาแน่นนี้ ก็มีผลต่อการนำไปใช้งานแต่ละรูปแบบ ถ้าเป็นงานก่อสร้าง ควรใช้เม็ดโฟมที่มีความหนาแน่นสูง เพื่อความแข็งแรง อัดแน่น ถ้างานทั่วไปหรือนำไปใช้งานเพื่อลดแรงในการกระแทก เพื่อให้สินค้ามีความนุ่ม รวมทั้งสินค้าอื่นๆ ที่ไม่เน้นเรื่องโครงสร้าง ก็สามารถใช้ขนาดเม็ดโฟมที่แตกต่างกันออกไปได้

ตัวเลือกสินค้า โฟมเม็ด

เบอร์ 1 (No.1) : ขนาด 1 มิลลิเมตร

บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม (ขายยกถุง ไม่มีแบ่งขาย)
ปริมาตร (Volume) 185 ลิตร / ถุง

ราคา 800 บาท / ถุง   

+ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
*หมายเหตุจำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ 50 ถุง

เบอร์ 2 (No.2) : ขนาด 2 มิลลิเมตร

บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม (ขายยกถุง ไม่มีแบ่งขาย)
ปริมาตร (Volume) 155 ลิตร / ถุง

ราคา 725 บาท / ถุง   

+ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
*หมายเหตุจำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ 50 ถุง

เบอร์ 3 (No.3) : ขนาด 3 – 5  มิลลิเมตร

บรรจุถุงละ 3 กิโลกรัม (ขายยกถุง ไม่มีแบ่งขาย)
ปริมาตร (Volume) 230 ลิตร / ถุง

ราคา 435 บาท / ถุง   

+ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
*หมายเหตุจำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ 50 ถุง

เบอร์ 4 (No.4) : ขนาด 6 – 7 มิลลิเมตร

บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม (ขายยกถุง ไม่มีแบ่งขาย)
ปริมาตร (Volume) 220 ลิตร / ถุง

ราคา 290 บาท / ถุง   

+ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
*หมายเหตุจำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ 40 ถุง

เบอร์ 5 (No.5) : ขนาด 8 – 14 มิลลิเมตร

บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม (ขายยกถุง ไม่มีแบ่งขาย)
ปริมาตร (Volume) 100 ลิตร / ถุง

ราคา 165 บาท / ถุง   

+ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
*หมายเหตุจำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ 75 ถุง

*ราคาโฟมเม็ด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนวัตถุดิบ

กล่องโฟม, บรรจุภัณฑ์,โฟม

กล่องโฟม

กล่องโฟมบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบหนึ่งที่มีความจำเป็น ในการใช้ขนส่ง และเก็บรักษาสินค้าในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเล อุตาหกรรมผักและผลไม้อุตสาหกรรมสินค้าแช่แข็งเหล่านี้ ล้วนเป็นสินค้าอุปโภคระดับต้นๆ ที่มีการส่งออกสู่ตลาด

Read More »
โฟมก้อน,โฟมชิ้นใหญ่,โฟมบล็อค

โฟมก้อน และ โฟมแผ่น

Foam Block (โฟมก้อน) ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ที่โปลิโฟมรักษามากว่า 5 ทศวรรษ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ฉะนั้นเราจึงได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้า สำหรับงานทุกประเภทที่เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์โฟม สำหรับทำห้องเย็นโฟม สำหรับทำที่นอน หรือโฟมสำหรับงานด้านอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ โฟมก้อนขนาดใหญ่เป็นพิเศษ เราสามารถผลิตโฟมก้อนที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ซึ่งมีขนาด โฟมก้อน 6 เมตรและลูกค้าสามารถหาได้เฉพาะในโปลิโฟมแห่งเดียว เท่านั้นตัวเลือกสินค้า Previous Next รายละเอียดสินค้า

Read More »
โฟม,โฟมแพ็คกิ้ง,โฟมบรรจุภัณฑ์,โฟมกระกระแทก,โฟมขึ้นรูป

โฟมงานอุตสาหกรรม

โฟมงานอุตสาหกรรม สินค้าโฟม EPS ได้เข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมมากขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่สามารถปกป้องสินค้าของผู้ผลิตต่างๆ ได้ เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าที่แข็งแรง ลดแรงกระแทก ป้องกันการเกิดร่องรอย ล็อคสินค้าให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย ขนส่งง่าย เนื่องจากโฟม  EPS มีน้ำหนักเบา ทั้งนี้ยังเป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดี ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในให้คงอยู่ได้นาน  โฟมงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น โฟมบรรจุภัณฑ์ กันกระแทก (Foam Cushion) โฟมกันกระแทก น้ำหนักเบาโฟมหมวกกันน็อค (Foam Helmet ) โฟมสำหรับหมวกนิรภัย

Read More »