กล่องโฟม

กล่องโฟม คือ กล่องบรรจุภัณฑ์ รูปแบบหนึ่ง ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต และการส่งออก ดังนั้นกล่องโฟมนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อกันกระแทกสินค้าแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าอีกด้วย ซึ่งอุตสาหกรรมหลัก ๆ ที่ใช้ กล่องโฟม นั้นมี อาทิ อุตสาหกรรมอาหารทะเล เช่น ปลาแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง การเกษตรกรรม เช่น พืชผัก ผลไม้ และยารักษาโรค เช่น วัคซีน เป็นต้น โดยที่กล่าวข้างต้นล้วนเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ระดับต้น ๆ ที่มีการส่งออกสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไปนั้นกล่องโฟมสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ร้านขายอาหารที่ใช้แช่เนื้อสัตว์ หรือผักต่าง ๆ ร้านขายน้ำที่มีการใช้ กล่องโฟม แช่น้ำแข็ง หรือร้านเบเกอรี่ที่ใช้ กล่องโฟม ในการใส่เค้ก เป็นต้น

รูปแบบกล่องโฟม

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มบริษัทโปลิโฟม ได้เล็งเห็นว่า “กล่องโฟม” เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต โดยทางเรามีเครื่องจักรที่ทันสมัย และระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ให้ความเที่ยงตรง และแม่นยำ เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานที่มีความสะอาด ความแข็งแรง ทนทาน และไม่แตกหักง่าย อีกทั้งยังใช้งานได้ง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการใช้งานของลูกค้า ด้วยขนาดกล่องและรูปทรงที่มีให้เลือกมากมาย โดยทางเราได้ออกแบบเพื่อให้รองรับกับสินค้าต่าง ๆ เช่น น้ำแข็ง เนื้อสัตว์ อาหารทะเลแช่แข็ง การขนส่ง

ตัวเลือกสินค้า กล่องโฟม

กล่องโฟม, สินค้าโฟม EPS

ชื่อสินค้า : กล่องใหญ่ (PF – BB) กล่อง 30 กิโลกรัม

ขนาดกล่องภายใน    : 45 x 45 x 31.5 CM
ขนาดกล่องภายนอก : 51 x 51 x 38.5CM

จำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ
รถกระบะจำนวน : 80 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ   : 300 ชุด

ราคา 106 บาท / ชุด  

*ซื้อสินค้าเกิน 300 ชุด ขึ้นไป ลดราคาเหลือ 96 บาท / ชุด

+ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

กล่องโฟม, สินค้าโฟม EPS

ชื่อสินค้า : กล่องไอซ์ 5 (PF – I5) กล่อง 25 กิโลกรัม

ขนาดกล่องภายใน    : 43 x 55.3 x 26.2 CM
ขนาดกล่องภายนอก : 45 x 60 x 31.5 CM

จำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ
รถกระบะจำนวน : 132 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ   : 510 ชุด

ราคา 80 บาท / ชุด  

*ซื้อสินค้าเกิน 510 ชุด ขึ้นไป ลดราคาเหลือ 74 บาท / ชุด

+ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

กล่องโฟม, สินค้าโฟม EPS

ชื่อสินค้า : กล่อง 19 KG (PF – 19KG) กล่อง 20 กิโลกรัม

ขนาดกล่องภายใน    : 30 x 43 x 29 CM
ขนาดกล่องภายนอก : 35 x 48 x 35 CM

จำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ
รถกระบะจำนวน : 176 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ   : 640 ชุด

ราคา 65 บาท / ชุด  

*ซื้อสินค้าเกิน 640 ชุด ขึ้นไป ลดราคาเหลือ 56 บาท / ชุด

+ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

กล่องโฟม, สินค้าโฟม EPS

ชื่อสินค้า : กล่องเล็กวีณา (PF – SV) กล่อง 10 กิโลกรัม

ขนาดกล่องภายใน    : 25.5 x 35 x 27.4 CM
ขนาดกล่องภายนอก : 30 x 39.3 x 32 CM

จำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ
รถกระบะจำนวน : 200 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ   : 800 ชุด

ราคา 48 บาท / ชุด  

*ซื้อสินค้าเกิน 800 ชุด ขึ้นไป ลดราคาเหลือ 40 บาท / ชุด

+ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

กล่องโฟม, สินค้าโฟม EPS

ชื่อสินค้า : กล่อง 5 KG (PF – 5KG) กล่อง 5 กิโลกรัม

ขนาดกล่องภายใน    : 25 x 40 x 17 CM
ขนาดกล่องภายนอก : 29.5 x 44 x 22.5 CM

จำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ
รถกระบะจำนวน : 200 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ   : 1,200 ชุด

ราคา 40 บาท / ชุด  

*ซื้อสินค้าเกิน 1,200 ชุด ขึ้นไป ลดราคาเหลือ 34 บาท / ชุด

+ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

กล่องโฟม, สินค้าโฟม EPS

ชื่อสินค้า : กล่อง 4 KG (PF – 4KG) กล่อง 4 กิโลกรัม

ขนาดกล่องภายใน    : 18.3 x 26.9 x 18.4 CM
ขนาดกล่องภายนอก : 21.4 x 30.4 x 23.6 CM

จำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ
รถกระบะจำนวน : 300 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ   : 1,000 ชุด

ราคา 35 บาท / ชุด  

*ซื้อสินค้าเกิน 1,950 ชุด ขึ้นไป ลดราคาเหลือ 32 บาท / ชุด

+ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

ชื่อสินค้า : โฟมกล่องเค้ก 13”

ขนาดกล่องภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความสูง : 13” x 5”
ขนาดกล่องภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความสูง : 14.5” x 6”

จำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ
รถกระบะจำนวน : 240 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ   : 720 ชุด

ราคา 40 บาท / ชุด  

*หมายเหตุขายยกถุง บรรจุถุงละ 9 ชุด
 + ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

กล่องโฟม, สินค้าโฟม EPS

ชื่อสินค้า : โฟมกล่องเค้ก 11”

ขนาดกล่องภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความสูง : 11” x 5”
ขนาดกล่องภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความสูง : 12.5” x 6”

จำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ
รถกระบะจำนวน : 540 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ   : 1,500 ชุด

ราคา 31 บาท / ชุด  

*หมายเหตุขายยกถุง บรรจุถุงละ 6 ชุด
 + ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

กล่องโฟม, สินค้าโฟม EPS

ชื่อสินค้า : โฟมกล่องเค้ก 10”

ขนาดกล่องภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความสูง : 10” x 4”
ขนาดกล่องภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความสูง : 12” x 5.5”

จำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ
รถกระบะจำนวน : 700 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ   : 1,620 ชุด

ราคา 26 บาท / ชุด 

*หมายเหตุขายยกถุง บรรจุถุงละ 7 ชุด
+ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

กล่องโฟม, สินค้าโฟม EPS

ชื่อสินค้า : โฟมกล่องเค้ก 7.5”

ขนาดกล่องภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความสูง : 7.5” x 5”
ขนาดกล่องภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความสูง : 9” x 6.5”

จำนวนส่งสินค้าเต็มคันรถ
รถกระบะจำนวน : 960 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ   : 3,600 ชุด

ราคา 20 บาท / ชุด 

*หมายเหตุขายยกถุง บรรจุถุงละ 24 ชุด
+ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

** ราคา กล่องโฟม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามโปรโมชั่น หรือตามเม็ดวัตถุดิบ กรุณาติดต่อสอบถามได้ค่ะ

โฟม,โฟมแปลงปลูกผัก,โฟมงานเกษตร, แปลงปลูกพืชไฮโดรโปรนิส์

แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ หรือ โฟมเพื่อการเกษตร บริษัทโปลิโฟมซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี นอกจากจะเป็นผู้นำด้านการผลิตโฟมแล้ว ยังสนับสนุนและส่งเสริม ผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบ เราไม่หยุดนิ่งที่จะผลิตโฟมสำหรับการเพาะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เราจึงผลิตโฟมแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ หลายรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้า ตัวเลือกสินค้า Previous Next รายละเอียดสินค้า แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โปลิโฟมไฮโดรโปนิกส์ (Polyfoam Hydroponic)  ผลิตด้วยกรรมวิธีเฉพาะที่มีการออกแบบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับการปลูกพืชในระบบ DRFT ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีขนาดรวม 195

Read More »
โฟมก้อน,โฟมชิ้นใหญ่,โฟมบล็อค

โฟมก้อน และ โฟมแผ่น

Foam Block (โฟมก้อน) ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ที่โปลิโฟมรักษามากว่า 5 ทศวรรษ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ฉะนั้นเราจึงได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้า สำหรับงานทุกประเภทที่เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์โฟม สำหรับทำห้องเย็นโฟม สำหรับทำที่นอน หรือโฟมสำหรับงานด้านอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ โฟมก้อนขนาดใหญ่เป็นพิเศษ เราสามารถผลิตโฟมก้อนที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ซึ่งมีขนาด โฟมก้อน 6 เมตรและลูกค้าสามารถหาได้เฉพาะในโปลิโฟมแห่งเดียว เท่านั้นตัวเลือกสินค้า Previous Next รายละเอียดสินค้า

Read More »
โฟม,โฟมเม็ด,เม็ดโฟม,โฟม EPS

โฟมเม็ด

โฟมเม็ด คือ เม็ดพลาสติกที่ทำให้ฟู โดยใช้ก๊าซ Pentane (C5H12) ทำให้ ขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนจาก ไอน้ำ(Steam) ก็จะกลายเป็นเม็ดโฟม ขาวๆ และถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งงานตกแต่ง งานก่อสร้าง ทั้งนี้สินค้าที่ผลิตหรือ มีส่วนผสมของ โฟมเม็ด ที่ผลิตจาก โฟม EPS จะมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการคลายความร้อน เนื่องจากสินค้าจากโฟม EPS นี้ มีฉนวนกันความร้อน

Read More »