วิจัยและพัฒนา

โปลิโฟม เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟม EPS ให้แตกต่างไม่เหมือนใคร และยังเพิ่มเติมคุณประโยชน์ที่จำเป็นในอนาคตตลอดเวลา เพราะเราตระหนักว่าความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ หรือลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ย่อมมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน

“โปลิโฟม จึงไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเป็นที่หนึ่งเคียงคู่ไปด้วยกัน”

  1. EPS Foam Anti Bacteria
    เป็นการวิจัยพัฒนาโฟม EPS ที่มีสารพิเศษสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ทำให้เป็นโฟมที่สะอาดและปลอดภัย เหมาะสำหรับใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร หรือ ผนังห้องเย็น
  2. โฟม EPS Foam Anti Termite

เรากำลังวิจัยนวัตกรรมใหม่ของวัสดุโฟมก่อสร้าง คือ โฟม EPS ที่ต้านทานปลวกและแมลงได้ ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นโฟมก่อสร้างทั้งงาน สร้างถนน รองคอสะพาน ผนังบ้านและอาคาร

สมบัติของวัสดุ
Properties
วิธีการทดสอบ
Method
หน่วย
Unit
ผลการทดสอบ
(Density) 0.6

(Density) 0.8

(Density) 1

(Density) 1.25

(Density) 1.5

(Density) 2

(Density) 2.25

(Density) 2.5
การนำความร้อน
Thermal conductivity
ASTM C518W/m*K0.0430.0390.0360.0340.0330.0330.0320.033
การต้านทานความร้อน ที่ความหนา 1″
Thermal resistance at 1” thickness
ASTM C518m2*K/W0.5960.640.7010.740.7570.7750.7970.777
การติดไฟ
(ระยะเวลาในการดับไฟหลังจากเอาไฟออก)
Combustibility
JIS A9511seconds5.212.165.577.144.622.612.22
การดูดซึมน้ำ (4 วัน)
Water Absorption (4 Days)
ASTM D570%change in mass1.251.431.311.341.41.581.761.77
ความต้านทานแรงกดอัด ที่ 1% ความเครียด
Compressive Strength at 1% Strain
ASTM D1621kN/m2910.318.824.12835.546.540.6
ความต้านทานแรงกดอัด ที่ 10% ความเครียด
Compressive Strength at 10% Strain
ASTM D1621kN/m249.669.192.3129.7153.9254.1271.4306.1
ความต้านทานแรงดัดโค้ง ที่ 5% ความเครียด
Flexural Strength at 5% Strain
ASTM C203kN/m287.3132.3189239.6243.7349.6384428.4