ความเชื่อ ของชาว โปลิโฟม

“ผลิตสินค้าและให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และความเจริญก้าวหน้าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง”

โรงงานโฟม

เพราะเรามีความจริงใจเป็นหลักสำคัญในการทำธุรกิจ  เราเข้าใจว่า ทรัพยากรที่เราใช้ในวันนี้ คือ สมบัติที่เราหยิบยืมมาจากคนรุ่นต่อไป
เราจึงมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (เราคือผู้ก่อตั้ง สมาคมอุตสาหกรรมรีไซเคิลโฟมพลาสติกไทย)
เราพยายามพัฒนาการทำงานทุกวิถีทาง เพื่อความสุขของผู้ร่วมงานและครอบครัว (เราเป็นผู้เดียวในอุตสาหกรรมนี้ที่มี “สหกรณ์ออมทรัพย์”
ในเครือโปลิโฟม) เพราะเราเชื่อว่า…ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เราจึงไม่อยู่ในกรอบแห่งข้อจำกัด และตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ความท้าทายทำให้เราเจริญ
เราจึงยินดีจะเผชิญความยากลำบาก และพร้อมจะรับมือกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยไปมาก่อนความสำร็จไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
เราจึง ทำก่อน, ทำเร็ว, ทำมากกว่าคนอื่น และทำดีที่สุดอย่างมีสติ (เราจึงไม่แปลกใจที่จะเห็นคู่แข่งลอกเลียนแบบ)
เราเคารพและยึดถือพุทธรรมเป็นสรณะ เราจึงสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรม เราเข้าใจว่า ธรรมะ คือ หน้าที่
ดังนั้น การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม เช่นกัน เราพร้อมที่จะรับทุกโอกาส และความเป็นไปได้ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการทุกท่านอย่างสุดความสามารถ
ทั้งหมดนี้คือเรา เพราะเราคือ กลุ่มบริษัท “โปลิโฟม” ผู้นำแห่งอุตสาหกรรมโฟมในเมืองไทย