About us

ประวัติความเป็นมา

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2508 กว่า 40 ปีที่ผ่านมาจุดเริ่มตั้งแต่ คุณประดิษฐ์และคุณวรพรรณ หิรัญประดิษฐ ได้ก่อตั้งโรงงานเล็ก ๆ แห่งหนึ่งขึ้น โดยการ เช่าที่ดินจำนวน 2 ไร่พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นโรงงานชั้นเดียวที่ ถนนสาธุประดิษฐ์ เพื่อผลิตสินค้า EPS Foam (Expandable PolystyreneFoam) ใช้ชื่อว่า “บริษัท โปลิโฟมอุตสาหกรรม จำกัด” โดยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทั้งหมดราว 20 คน ทำให้ กำลังการผลิตกว่า 30 ตันต่อเดือนในขณะนั้น เป็นเรื่องง่ายบวก กับการบริหารงานอย่าง มืออาชีพและความเพียรพยายามของผู้บริหารอย่างไม่หยุดยั้งทำให้กว่า 5 ทศวรรษ ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทโปลิโฟมมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นผู้ผลิต และ จำหน่ายสินค้าโฟม EPS รายใหญ่ในประเทศไทยพร้อมทั้ง มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่าง ไม่หยุดนิ่ง ในด้านสินค้า และการบริการรวมถึงกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภค ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับสำหรับลูกค้าในระดับสากล อีกด้วย

ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2531 บริษัทโปลิโฟมคานายามา แอพ พลายแอนส์ จำกัด อันเป็นบริษัทฯ ร่วมทุนระหว่าง บริษัท คานายา มาคาเซอี จำกัดประเทศญี่ปุ่น และบริษัท โปลิโฟมอุตสาหกรรมจำกัดได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ไทยและเพื่อสนองความ ต้องการผลิตภัณฑ์โฟมอีพีเอส เพื่อใช้บรรจุสินค้าต่างๆที่ผู้ผลิต ชาวญี่ปุ่น ย้ายฐานการผลิต มาสู่เมืองไทยต่อมาปี พ.ศ.2548 เปลี่ยนเป็น บริษัทโปลิโฟม สุวรรณภูมิ จำกัด

อีกครึ่งปีถัดมาในปี พ.ศ. 2532 บริษัทโปลิโฟมไฮเทคส์ จำกัดได้ก่อตั้งโรงงาน บริเวณ อุตสาหกรรมนวนครเป็นฐานการผลิต เพื่อบริการโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆที่อยู่ บริเวณ ปริมณฑล ทางเหนือของกรุงเทพฯในปี

พ.ศ.2547 ได้ก่อตั้ง บริษัทโปลิโฟมกบินทร์บุรี อยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรองรับฐานลูกค้าโซนตะวันออก

ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทในเครือโปลิโฟม มีโรงงานผลิตภัณฑ์โฟมอีพีเอส 5 แห่ง กระจาย ครอบคลุมพื้นที่

ทางทิศตะวันออก 2 บริษัท ได้แก่บริษัทโปลิโฟมสุวรรณภูมิ จำกัด ณ ถนนบางนา-ตราด และบริษัทโปลิโฟมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทางทิศใต้ 2บริษัท คือบริษัทโปลิโฟมแมนูแฟคเจอริ่งและบริษัทโปลิโฟมอุตสาหกรรมจำกัด โรงงานบริเวณถนน เพชรเกษมและ ถนนพระราม 2
ทางทิศเหนือได้แก่ บริษัทโปลิโฟม ไฮเทคส์ จำกัด
มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นมากกว่า 300 ตันต่อเดือน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศและเพื่อรองรับลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทโปลิโฟม มีความมุ่งมั่นเพื่อก้าวไปสู่ ความเป็นผู้นำระดับแนวหน้าในตลาดสินค้า ด้าน Foam EPS โดยระยะเวลาหลายช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบัน เรามีความ พร้อมเสมอในการปรับปรุง และพัฒนาสินค้า และคิดประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง และตอบรับกับตวามต้องการของลูกค้าตามยุคตามสมัยภายใต้การบริหารงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส และความใส่ใจที่อยากเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของคน ไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการของโปลิโฟม นอกจากนี้เรายังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ และ รักษาสภาพแวดล้อม เพื่อคืนสิ่งดีๆให้ลูกหลานเราสืบไปในภายหน้า

กลุ่มบริษัทโปลิโฟมเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงานทุกท่านที่พร้อมยึดมั่น ในคุณธรรม และคติประจำใจของบริษัท เพื่อมีมุมมองโลกทัศน์ที่กว้างไกล และมุ่งมั่นตอบ สนองความต้องการ ลูกค้าอยู่เสมอ

นโยบายคุณภาพ

ผลิตสินค้าและให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ
และการบริหารงานอย่างมี ประสิทธิภาพ
เพื่อความพึงพอใจขอลูกค้า และความเจริญก้าวหน้า ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

Polyfoam Manufacturing Ltd.

Polyfoam Manufacturing Ltd.

356 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tel : 02-451-9349-54
Fax: 02-451-9355

แผนที่

Polyfoam Manufacturing Ltd. (BANGKAE)

Polyfoam Manufacturing Ltd. (BANGKAE)

35 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 8 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-413-1122, 02-413-0549
Fax : 02-454-2737

แผนที่

Polyfoam Industries Co.,Ltd.

Polyfoam Industries Co.,Ltd.

356 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tel : 02-451-9349-54
Fax : 02-451-9355

แผนที่

Polyfoam Suvarnabhumi Co.,Ltd.

Polyfoam Suvarnabhumi Co.,Ltd.

75 หมู่ 4 ซอยวัดหอมศีล, ถนนบางนา-ตราด กม.35, บางพลีน้อย, อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทปราการ, 10560

Tel : 02-708-6711-7
Fax : 02-708-6718-9

แผนที่

Polyfoam High-Tech Co.,Ltd.

Polyfoam High-Tech Co.,Ltd.

60/94 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร, ถนนพหลโยธิน ,ตำบลคลองหนึ่ง, อำเภอคลองหลวง ,จังหวัดปทุมธานี 12120

Tel : 02-529-5372, 02-529-2872-3
Fax : 02-529-2874

แผนที่

Polyfoam Kanbinburi Co.,Ltd.

Polyfoam Kanbinburi Co.,Ltd.

446/2 หมู่ 9, เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, ตำบลหนองกี่, อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Tel : 037-280061
Fax : 037-455617

แผนที่