รู้จริงเรื่องโฟม

บ้านโฟม,บ้านเย็น,โฟม,โฟมก่อสร้าง,โฟมสร้างบ้าน,โฟมฉนวนกันความร้อน

โฟมกับสิ่งแวดล้อม

ความจริง และความเชื่อ มักจะต่างกันเสมอ ในกรณีของ “เม็ดโฟม” ก็เช่นกัน ทุกวันนี้มีคนอีกมากมายที่เชื่อว่าโฟมมี CFC’s (Chlorofluorocarbons) และไม่สามารถรีไซเคิลได้

Read More »
โฟม,โฟมแปลงปลูกผัก,แปลงโฟม,โฟมงานเกษตร, แปลงปลูกพืชไฮโดรโปรนิส์

โฟมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

โฟม คือ อากาศเมื่อได้รับความร้อนจากไอน้ำ Blowing Agent ที่อยู่ภายในจะทำให้เม็ดพลาสติกขยายตัวกลายเป็นเม็ดโฟมคล้ายกับการหุงข้าวที่ไอน้ำทำให้ข้าวสารแข็ง ๆ กลายเป็นข้าวสุก เมื่อเม็ดพลาสติกขยายตัวแล้วอากาศก็จะเข้ามาแทนที่ปริมาตรภายในถึง 98 %

Read More »
โฟม,โฟมแปลงปลูกผัก,แปลงโฟม,โฟมงานเกษตร, แปลงปลูกพืชไฮโดรโปรนิส์

โฟม จำเป็นกว่าที่คิด

โฟม คือ พลาสติคที่ขยายตัว โดยมีการขยายตัวตั้งแต่ 20-60 เท่า พลาสติคเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ดังนั้นตราบใดที่มนุษย์ยังใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติอยู่ เราก็ยังมีทั้งพลาสติคและโฟมให้ใช้กันต่อไป โฟมถูกแบ่งตามลักษณะที่ได้จากกระบวนการผลิตที่ต่างกัน

Read More »
วิจัยโฟม,ทดสอบโฟม,คุณภาพโฟม,ทดลองโฟม

ผลการทดสอบคุณสมบัติของโฟม

ที่ โปลิโฟม เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟม EPS ให้แตกต่างไม่เหมือนใคร และยังเพิ่มเติมคุณประโยชน์ที่จำเป็นในอนาคตตลอดเวลา เพราะเราตะหนักว่าความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ หรือลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ย่อมมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน โปลิโฟม

Read More »