โฟมปรับระดับพื้น

ความโดดเด่นในเชิงวิศวกรรมวัสดุของ eps foam นำมาสู่นวัตกรรรมโฟมก่อสร้าง GEO foam
ทำพื้น, ปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

GEO Foam คือการนำ Expandable Polystyrene Foam หรือโฟม EPS มาใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติ เช่น ดิน, ทราย หรือคอนกรีต ในการสร้างถนนและคอสะพาน เพราะโฟม EPS มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่พิเศษ คือ มีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา รับน้ำหนักได้มหาศาล เป็นที่นิยมในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเพราะมีหลายพื้นที่ที่มีระดับความสูง ของแผ่นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และมีลักษณะของพื้นดินอ่อน เช่น นอร์เวย์ และ เนเธอร์แลนด์

โฟมก่อสร้าง GEO Foam เป็นนวัตกรรมสำหรับการก่อสร้างที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ส่วนในภูมิภาคเอเซียได้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น เป็นระบบการก่อสร้างที่ใช้โฟม EPS หรือ Expandable Polystyrene Foam สร้างถนน, เชิงลาดคอสะพาน หรือ ใช้งานร่วมกับกำแพงกันดิน โดยนำโฟม EPS มาใช้แทนดินในการทำฐานราก เพราะด้วยคุณสมบัติของโฟม EPS ที่เบา มีขนาดใหญ่ แต่รับน้ำหนักได้มาก ทำให้การก่อสร้างใช้ระยะเวลาน้อย ถนนไม่ทรุด และที่สำคัญโฟม EPS เป็นวัสดุก่อสร้างที่ทดแทนการใช้ทรัพยากรณ์ธรรมชาติได้อย่างถาวรและยั่งยืน

คุณสมบัติพิเศษ

น้ำหนักเบา ไม่ทรุด เพราะโฟม EPS มีน้ำหนักเบามากเมื่อเทียบกับดิน เช่น โฟม EPS ที่ความหนาแน่น 2lb/cf3 มีน้ำหนักเพียงแค่ 32กก. /m3 เท่านั้น ซึ่งเบากว่าดินเป็นสิบเท่า ทำให้ถนนที่ใช้โฟม EPS ในการก่อสร้างจะมีอัตราการทรุดตัวต่ำมากเมื่อเทียบกับระบบการสร้างถนนแบบทั่วไป

อายุการใช้งานยาวนาน โฟม EPS นั้นเป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม จึงมีอายุการใช้งานยาวนานย่อยสลายช้า และไม่ผุกร่อนจากความชื้นที่อยู่ใต้ดิน จึงไม่จำเป็นต้องทำการขุดขึ้นมาเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุงบ่อย ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมถนนได้อีกทางหนึ่ง

รับน้ำหนักได้มาก โฟม EPS มีความสามารถในการรับน้ำหนักได้เป็นสิบๆตันต่อหนึ่งตารางเมตรซึ่งขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของโฟม EPS ที่เลือกใช้ในแต่ละกรณี

ทำงานง่าย สะดวกรวดเร็ว โฟม EPS มีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา มีขนาดที่ใหญ่ที่สุด คือ 60X1.20X6.00m ทำให้สะดวกง่ายในการนำไปใช้งานสร้างถนน เพียงแค่นำโฟม EPS ไปเรียงบนพื้นดินให้เต็มพื้นที่ซึ่งง่ายกว่าการนำดินมาถมและบดอัดเป็นอย่างมาก

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โฟม EPS ถึงจะใช้เวลายาวนานในการย่อยสลายซึ่งเป็นผลดีต่อการนำมาใช้สร้างถนนแล้ว โฟม EPS ไม่มีสารพิษใดๆต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งยังไม่มีสาร CFC และสารที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน แต่อย่างใด

โฟมก่อสร้าง,โฟมปรับระดับพื้น,โฟมทำพื้น,พื้นโฟม,โฟมฉนวนกันความร้อน
โฟมก่อสร้าง,โฟมฉนวนกันความร้อน,โฟมปรับระดับพื้น,โฟมทำพื้น,พื้นโฟม