fbpx

Tag: GEOfoam

ทำพื้น, ปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น

โฟมปรับระดับพื้น

ความโดดเด่นในเชิงวิศวกรรมวัสดุของ eps foam นำมาสู่นวัตกรรรมโฟมก่อสร้าง GEO foam