โฟมแปลงปลูกผัก

แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ถูกออกแบบและผลิตด้วยกรรมวิธีเฉพาะ ให้เหมาะกับการปลูกแบบ DRFT
โฟมปลูกผัก , แปลงปลุกผักไฮโดรโปรนิกส์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

โปลิโฟมไฮโดรโปนิกส์ (Polyfoam Hydroponic)  ผลิตด้วยกรรมวิธีเฉพาะที่มีการออกแบบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับการปลูกพืชในระบบ DRFT ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีขนาดรวม 195 x 294 x 12 cm. รางโฟมมีความแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ใช้งานได้ดี

แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ หรือ โฟมเพื่อการเกษตร บริษัทโปลิโฟมซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี นอกจากจะเป็นผู้นำด้านการผลิตโฟมแล้ว ยังสนับสนุนและส่งเสริม ผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบ เราไม่หยุดนิ่งที่จะผลิตโฟมสำหรับการเพาะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เราจึงผลิตโฟมแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ หลายรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้า

โฟมปลูกผัก , โฟมเพื่อการเกษตร

แผ่นปลูก 3 x 80 = 240 บาท
รางปลูกกลาง 275 บาท
รางปลูกหัว-ท้าย 2 x 290 = 580 บาท