การใช้งาน โฟมลอยรถยนต์

โฟมแผ่น , โฟมก้อน , โฟมลอยน้ำท่วม , โฟมลอยรถยนต์

รายละเอียดและราคาโฟม EPS สำหรับลอยรถยนต์

ความหนาแน่นโฟม 1.25lb เหมาะสำหรับรถยนต์ 4 ล้อ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1 – 2.2 ตัน

โฟมขนาด 120×300×30 เซนติเมตร ราคาแผ่นละ 2,775 บาท × 2 แผ่น = 5,550 บาท

*ข้อบ่งใช้ โฟมจะลอยตัวขึ้นเมื่อระดับน้ำมีความสูงประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร

#PolyfoamAbsorbYourlife
เราขอส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจแด่ผู้ประสบภัยทุกท่านค่ะ💚
**ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำการใช้โฟมแผ่นสำหรับลอยรถยนต์เบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลมีที่มาจากการคำนวณและทดสอบจริงเฉพาะรถยนต์บางรุ่น ดังนั้นผู้ใช้งานโปรดรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากผู้ใช้งานเอง เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเพียงผู้ผลิต และแนะนำแนวทางการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้น บริษัทฯขอไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากเกิดความเสียหาย