Category: csr

จุดคัดกรอง

ฉนวนกันความร้อนจุดคัดกรองผู้ป่วย ช่วงโรคระบาดโควิด 19 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

โฟมสร้างบ้าน, โฟมแผ่น,ผนังโฟม,เม็ดโฟม,บ้านโฟม,โฟมกันความร้อน,โฟมกันกระแทก