จุดคัดกรอง

โฟมฉนวนกันความร้อน

จุดคัดกรองผู้ช่วยช่วงโรคระบาด Covid-19 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กลุ่มบริษัท โปลิโฟม ได้ออกแบบและมอบผลิตภัณฑ์สำหรับลดความร้อน บริเวณศูนย์คัดกรองชั่วคราว โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี

ขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
บริษัท โปลิโฟมอุตสาหกรรมจำกัด
บริษัท โปลิโฟมเมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Polyfoam Group : ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายโฟม EPS ในประเทศไทย