หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ IRAPs SHaRE-aGIVeR

หุ่นยนต์แบ่งปัน

กลุ่มบริษัท โปลิโฟม ร่วมพิธีมอบ “หุ่นยนต์แบ่งปัน”

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท โปลิโฟม POLYFOAM GROUP

ร่วมกันพัฒนาส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์
IRAPs SHaRE-aGIVeR (ไอ-ราฟ แชร์-อะ-กิฟ-เวอร์)
หรือ “หุ่นยนต์แบ่งปัน”
ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย
พร้อมด้วย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี
รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
และคณะผู้บริหารร่วมพิธีรับมอบ
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์

 

เพื่อช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI)
รวมถึงผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล ถือเป็นการแบ่งเบาภารกิจ อำนวยความสะดวก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย โดย “หุ่นยนต์แบ่งปัน” สามารถนำส่งสิ่งของ ยา เวชภัณฑ์ อาหาร แฟ้มทะเบียนประวัติคนไข้ เวลาเดินตรวจ ฯลฯ ไปยังจุดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้แบบอัตโนมัติ มีความสามารถในการลดความเครียดให้กับผู้ป่วย
ได้ด้วยการเปิดเพลงหรือเปิดวีดีโอต่างๆ และยังสามารถทำการประชุมทางไกล (Teleconference) ระหว่างคนไข้กับหมอได้อีกด้วย
ถือเป็นการเว้นระยะห่าง (Physical Distancing) เพื่อลดการสัมผัสและป้องการการแพร่เชื้อโรคได้อีกทางหนึ่ง

กลุ่มบริษัท โปลิโฟม ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้
ขอบพระคุณคณะอาจารย์จากศูนย์ IRAPs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ) ทุกท่านด้วยครับ