Environment Friendly

โฟมกับสิ่งแวดล้อม

โฟมกับสิ่งแวดล้อม

ความจริง และความเชื่อ มักจะต่างกันเสมอ ในกรณีของ “เม็ดโฟม” ก็เช่นกัน ทุกวันนี้มีคนอีกมากมายที่เชื่อว่าโฟมมี CFC’s (Chlorofluorocarbons) และไม่สามารถรีไซเคิลได้ ก่อให้เกิดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างยิ่งนับตั้งแต่มีการคิดค้นโฟมโพลีสไตรีน (EPS ; Expandable Polystyrene) ขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อ60 ปีก่อนราว ค.ศ. 1949 โดยบริษัท BASF ในประเทศเยอรมัน กระบวนการผลิตโฟมโพลีสไตรีน นั้นไม่เคยใช้ CFC’s เลย เนื่องจาก CFC’s คือสารประกอบ คลอไรน์, ฟลูออไรน์ และคาร์บอน ซึ่งมีองค์ประกอบแตกต่างจากโพลีสไตรีนที่เป็นสารประกอบ Hydrocarbon และเนื่องจาก CFC’S มีจุดระเหยต่ำจึงยากต่อการกักเก็บ ไว้ในเม็ดพลาสติก การจะทำให้เนื้อพลาสติกขยายตัวได้จำเป็นต้องใช้ สาร Blowing Agent ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตโฟมคือก๊าซ Pentane ซึ่งเป็นสารประกอบ Hydrocarbon เช่นเดียวกับ Polystyrene และเป็นก๊าซในตระกูลเดียวกับก๊าซหุงต้มที่ใช้อยู่ในทุกครัวเรือนโดยมีลักษณะการทำงานคือเมื่อเม็ด EPS ได้รับความร้อนจากไอน้ำ ก๊าซ Pentane ที่อยู่ในเม็ดจะทำให้เม็ดพลาสติคขยายตัวจากเม็ดพลาสติกที่แข็งๆเล็กๆ ฟูขึ้นมาเป็นเม็ดโฟม  ซึ่งก๊าซ Pentane เมื่อระเหยออกจากเม็ดในขั้นตอนการผลิตก็จะสลายตัวไปเองในอากาศตามธรรมชาติดังนั้นการผลิตโฟมโพลีสไตรีนแบบเซลล์ปิดจึงไม่เคยใช้ CFC’s เลย ส่วนโฟมโพลีเอทีลีน และโพลีโพรพิลีนนั้น ใช้อากาศเป็น Blowing Agent

โฟม, โฟมก่อสร้าง, สินค้าโฟม EPS
โฟม,เม็ดโฟม
โฟมเม็ด, สินค้าโฟม EPS

จากการที่โฟมทำมาจากพลาสติกที่ต้องใช้เวลานานในการย่อยสลาย แต่จะต้องถึงร้อยๆ ปีหรือไม่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้จริงเพราะโฟมเพิ่งถือกำเนิดได้ประมาณ 60 ปีที่แล้วแต่โฟมก็สามารถรีไซเคิล(Recycle) ได้เหมือนพลาสติกทั่วไป โดยการบด และหลอมกลับมาเป็นเม็ดพลาสติกที่ไม่มี Blowing Agent เพื่อนำกลับใช้(Reuse)ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป แต่ในทางปฏิบัติเนื่องจากโฟมมีขนาดใหญ่น้ำหนักเบา ต้นทุนในการจัดเก็บรวมรวมโฟมจากแหล่งสาธารณะทั่วไปจึงสูงกว่าพลาสติกประเภทอื่น เราจึงไม่ค่อยเห็นกระบวนการจัดเก็บเศษโฟม เหมือนที่มีเก็บเศษพลาสติกไปขาย ดังนั้นการรีไซเคิลโฟมจึงทำกันอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมมากกว่าในระดับครัวเรือนอย่างไรก็ตามโฟมก็เหมือนกับวัสดุ และทรัพยากรทุกชนิดที่มีทั้งคุณ และโทษ ไม่มีสิ่งใดที่เมื่อเรานำมาใช้แล้วจะไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อสภาวะแวดล้อมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่รู้แน่ชัด หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่สุดคือการที่เรารู้จักการใช้โฟมและทรัพยากรอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นเท่านั้นโดยชี้แจ้งทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติและการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับประเภทงานซึ่งเป็นสาเหตุต้นทางของการลด(Reduce) จำนวนปริมาณขยะในปัจจุบัน