โฟมจำเป็นกว่าที่คิด

กล่องโฟม,โฟมกันกระแทก,โฟมฉนวนกันความร้อน

โฟม ( Expanded Polystyrene : EPS หรือตามที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า Styrofoam ) คือ พลาสติกที่ขยายตัวสูงถึง 20-60 เท่า จากการผ่านความร้อนของไอน้ำส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตภายในโรงงานโฟม พลาสติกเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ดังนั้นตราบใดที่มนุษย์ยังใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติอยู่ เราก็ยังมีทั้งพลาสติกและโฟมให้ใช้กันต่อไป โฟมถูกแบ่งตามลักษณะที่ได้จากกระบวนการผลิตที่ต่างกัน

เม็ดโฟม

ชนิดแรกเนื้อโฟมเกิดจากการผสานกันของแต่ละ เม็ดโฟม คือแบบเซลล์ปิด (Closed cell) เช่น โฟมแผ่น ที่ขายตามร้านเครื่องเขียน พลาสติกที่ใช้ทำโฟมเซลล์ปิดมากที่สุดคือ PS ( Polystyrene) หรือ Styrofoam ใช้ในงาน กล่องโฟม ใส่น้ำแข็ง โฟมแผ่น โฟมไส้ในหมวกกันน็อก เพื่อรักษาชีวิต โฟมฉนวนใช้ในการทำผนังห้องเย็น และ โฟมก่อสร้าง เพื่อประหยัดพลังงาน ส่วนพลาสติกที่ใช้รองลงมาก็คือ PE (Polyethylene) และ PP (Polypropylene) นิยมใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนในรถยนต์

polyfoam-Milliken picture 1

ชนิดที่สองเนื้อโฟมเป็นเนื้อเดียวไม่เป็นเม็ด คือแบบเซลล์เปิด (Opened cell) เช่น ฟองน้ำ หรือ ยูรีเทนโฟม (Polyurethane ; PU) นอกจากนั้นในปัจจุบันมีการนำ PLA (Poly lactic acid) ซึ่งทำมาจากแป้งที่ได้จากพืชธรรมชาติ มาทำเป็นโฟมที่ย่อยสลายได้แล้ว แต่เนื่องจากมีราคาแพงจึงมักใช้กับผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร