โฟมปลูกผัก แปลงผัก

โฟมปลูกผัก , โฟมเพื่อการเกษตร ,แปลงปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์
โฟมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 🌱🌿🍃
ข้อดีของการปลูกพืชผักแบบไฮโดรโปนิกส์
✅ประหยัดพื้นที่เพาะปลูก
✅ไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดิน
✅พืชผักสะอาดปลอดสารพิษ
การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชแบบไร้ดิน หรือปลูกในน้ำที่มีการเติมสารละลายเกลืออนินทรีย์ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีแต่อย่างใด
น้องโพลขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวที่รับประทานได้ กับโฟมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่เราตั้งใจออกแบบโดยคำนึงถึงการเพาะปลูกพืชผักให้เติบโตได้ดี และประหยัดพื้นที่เพาะปลูก
สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line : @Polyfoam
Call : 062-070-5557
Official Web : www.polyfoam.co.th