Tag: รู้จริงเรื่องโฟม

โฟมกับสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนความเชื่อแบบเดิมสู่ความเป็นจริง เกี่ยวกับการผลิต และหลัก 3Rs ที่สามารถใช้กับ eps foam ได้อย่างเต็มรูปแบบ

โฟมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

จากภาวะโลกร้อน มนุษย์จึงพยายามค้นหาทางออก จนพบกับวัสดุทางเลือก ‘โฟมก่อสร้าง’ ที่เป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดี

โฟมจำเป็นกว่าที่คิด

พลาสติกหุ้มอากาศ l eps foam ผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม สู่เส้นทางวัสดุที่แปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์

โฟมสร้างบ้าน, โฟมแผ่น,ผนังโฟม,เม็ดโฟม,บ้านโฟม,โฟมกันความร้อน,โฟมกันกระแทก