fbpx

Tag: รู้จริงเรื่องโฟม

บ้านโฟม,โฟมฉนวนกันความร้อน,โฟมกันกระแทก

โฟมกับสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนความเชื่อแบบเดิมสู่ความเป็นจริง เกี่ยวกับการผลิต และหลัก 3Rs ที่สามารถใช้กับ eps foam ได้อย่างเต็มรูปแบบ

eps foam,โฟมฉนวนกันความร้อน,โฟมสร้างบ้าน

โฟมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

จากภาวะโลกร้อน มนุษย์จึงพยายามค้นหาทางออก จนพบกับวัสดุทางเลือก ‘โฟมก่อสร้าง’ ที่เป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดี

กล่องโฟม,โฟมกันกระแทก,โฟมฉนวนกันความร้อน

โฟมจำเป็นกว่าที่คิด

พลาสติกหุ้มอากาศ l eps foam ผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม สู่เส้นทางวัสดุที่แปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์