fbpx

Tag: เม็ดโฟม

โฟมเม็ด , เม็ดโฟม , โฟมบีท

โฟมเม็ดคุณภาพ

เม็ดโฟมทุกเม็ดของเราจึงขาว สะอาด กลม สวย และคงรูปทรงเป็นอย่างดี เหมาะรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ

รวมสินค้าโปลิโฟม

ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าคุณภาพที่ดี โฟมแผ่น โฟมก้อน เม็ดโฟม กล่องโฟม คิ่วบัวโฟม อิฐก่อผนังคูลบล็อก โฟมขึ้นรูปแม่พิมพ์

eps foam,เม็ดโฟม,โฟมเม็ด,โฟมฉนวนกันความร้อน,โฟมกันกระแทก

โฟมคืออะไร

โฟม คือเม็ดพลาสติกที่ทำให้ฟูขยายตัวขึ้น แบ่งออกเป็น EPS foam และ PS foam

eps foam, เม็ดโฟม,โฟมยัดไส้หมอน,โฟมก่อสร้าง,โฟมฉนวนกันความร้อน,โฟมสร้างบ้าน

โฟมเม็ด

เม็ดโฟมกลม สวย คงรูปทรงเป็นอย่างดี มีให้เลือกตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-6 มม.

บ้านโฟม,โฟมฉนวนกันความร้อน,โฟมกันกระแทก

โฟมกับสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนความเชื่อแบบเดิมสู่ความเป็นจริง เกี่ยวกับการผลิต และหลัก 3Rs ที่สามารถใช้กับ eps foam ได้อย่างเต็มรูปแบบ